Как да изчислите каквото ви трябва за вашите телескопи, окуляри и бинокли?

телескоп choosing your telescope magnification1

Нека да започнем с това, че не е нужно да бъдете математици, за да изчислите някои от нещата, които често се споменават и се използват при боравене с телескопи или бинокли. За по-лесно е нужно само да се “въоръжите” с калкулатор, а с формулите по-долу ще може да пресметнете основните харакеристики на Вашия телескоп.
Повечето от стойностите, които трябва да знаете, за да работите с тези формули, като основно фокусно разстояние, фокусно съотношение и апертура, обикновено са изписани върху тръбите телескопите, биноклите и окулярите. Ако не са, уебсайтът на производителя обикновено има основните номера, както и ръководството за собственика. За да обясним различните формули по-долу, ще използваме за примерите телескоп със 100 мм (4″) апертура и основно фокусно разстояние от 1000 мм.

УВЕЛИЧЕНИЕ

Увеличението на телескопа се променя заедно с използвания окуляр. Изчислява се като се раздели фокусното разстояние на телескопа (обикновено отбелязано върху тръбата) на фокусното разстояние на окуляра (и двете в милиметри). По този начин:

ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ НА ТЕЛЕСКОП / ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ ОКУЛЯР = УВЕЛИЧЕНИЕ

Например, телескоп с фокусно разстояние 1000 mm, използващ 10 mm окуляр, се получава 100x увеличение (1000/10=100).

Фокусно съотношение (f/stop)

Фокусното съотношение, или f/stop, на всяка система от обективи (включително телескопи) се изчислява чрез разделяне на фокусното разстояние на диафрагмата(апертурата) (обикновено изразена в милиметри). С други думи, фокусното съотношение е съотношението на фокусното разстояние и чистата бленда. По този начин:

ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ НА ТЕЛЕСКОП / АПЕРТУРА(бленда) = ФОКУСНО СЪОТНОШЕНИЕ

Например, телескоп с фокусно разстояние 1000 mm и 100 mm (4″) апертура има фокусно съотношение f/10 (1000/100=10).

Истинско зрително поле

Има два начина за изчисляване на истинското зрително поле (FOV) в градуси в комбинация от телескоп и окуляр, но ние ще разгледаме само един – лесният начин. Методът, който използваме, е да разделим видимото зрително поле (AFOV) на окуляра на увеличението на системата. AFOV за почти всички окуляри се предоставя от производителя и е лесно да се извлече увеличението на всяка комбинация телескоп/окуляр. По този начин:

AFOV / УВЕЛИЧЕНИЕТО = FOV

Например, 25 мм окуляр Plossl обикновено има AFOV от 50 градуса. Използва се в телескоп с основно фокусно разстояние 1000 mm, увеличението е 40x. Следователно истинското зрително поле е 1,25 градуса (50/40=1,25).

Мощност на инч

Това е добре да се знае, защото сред астрономите любители е истина, че стойността на мощността на инч (PPI) на телескоп и окуляр не трябва да надвишава 50 PPI при отлични условия за виждане. При средни условия на виждане смятамe, че около 30 PPI е като практически максимум.

PPI може да се изчисли чрез разделяне на увеличението на комбинацията телескоп и окуляр на апертурата на телескопа в инчове (1 инч = приблизително 25 мм). По този начин:

УВЕЛИЧЕНИЕ / АПЕРТА (В ИНЧОВЕ) = PPI

Например, 100 мм чиста апертура е приблизително 4″, така че такъв телескоп, работещ при 100x увеличение, е с 25 PPI (100/4=25).

Изходна зеница

Изходната зеница е диаметърът на “светлия молив”, който излиза от окуляра. Зеницата на напълно адаптирано към тъмнината човешко око може да се разшири до около 7 мм диаметър, така че изходна зеница, надвишаваща 7 мм, пропуска повече светлина, отколкото окото може да приеме. От друга страна, тъй като изходната зеница намалява под 7 мм, липсата на светлина се превръща в основния ограничаващ фактор за това, което можете да видите през нощта. Изходните зеници по-малко от около 0,5 mm са толкова малки и пропускат толкова малко светлина към окото, че са функционално безполезни. Всъщност за предпочитане са изходни зеници от поне 1,0 мм за прилично гледане.

Изходната зеница може да се изчисли, като се раздели апертурата на телескопа (в милиметри) на увеличението, произведено от използваното око. По този начин:

АПЕРТУРА / УВЕЛИЧЕНИЕ = ИЗХОДНА ЗЕНИЦА

Например, нашият телескоп с апертура 100 мм с 10 мм окуляр работи при 100x увеличение и следователно има 1,0 мм изходна зеница (100/100=1)

Друг начин за изчисляване на изходната зеница е да се раздели фокусното разстояние на окуляра в милиметри на фокусното съотношение на телескопа (f/stop).

ФОКУСНО РАЗСТОЯНИЕ ОКУЛЯР / ФОКУСНО СЪОТНОШЕНИЕ НА ТЕЛЕСКОП = ИЗХОДНА ЗЕНИЦА

По този начин, 10 мм окуляр в нашия телескоп f/10 (100 мм апертура и 1000 мм фокусно разстояние) има 1,0 мм изходна зеница (10/10=1).

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Научи повече за тях и възможностите да бъдат ограничавани.